HİZMETLER 2017-11-08T13:53:28+00:00
Mimari Uygulama Hizmeti

Mevcut proje ve teknik şartnameye göre; tekliflerinin hazırlanması, iş takviminin sunulması, müşteri sözleşmesinin yapılması, imalat ve proje teslimi aşamalarının en iyi şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.

Ruhsat Projeleri

Yapı için mimari ruhsat alma sürecinde kurumlar ve yönetim birimleriyle yapılacak olan iletişimlerin ve belge alma sürecindeki tüm aşamalarının eksiksiz biçimde tamamlanması için gerekliliklerin takibi yapılmaktadır.

Uygulama Projeleri

Gerek şantiyede gerek büroda kullanılmak üzere; yapının inşası için gerekli olan tüm ölçülerin, tesisat projesinin inşaatı etkileyen tüm birimlerinin, imalat sürecine uygun ölçü ve karakterdeki mimari elemanların ve diğer tüm detayların eksiksiz biçimde yer aldığı çizim çalışmaları yapılmaktadır.

Proje Yönetimi

Yatırım planlamasından proje koordinasyonuna, tasarım sürecinden ihale ve şantiye yönetimine kadar projenin her aşamasının detaylı kurgusu ve uygulaması yapılmakta; proje, anahtar teslim şekilde sunulmaktadır.

Proje Danışmanlığı Hizmeti

Deneyimin yol göstericiliği düsturuyla hareket ederek, projenin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için proje yönetimi ekibine, uygulamanın her aşamasında destek verilmektedir.